Topgedachten en tipbijeenkomsten


TOP Bijeenkomsten

mayaMaya Haque (begeleider, ExodusLeiden) “In het Leidse Exodushuis zijn we de afgelopen maand met onze jongvolwassen bewoners gestart met de zogeheten ‘Tipbijeenkomsten’. Dit zijn trainingen die wij als begeleiders met de jongeren doen en die bedoeld zijn om de jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en te leren hier verantwoordelijkheid voor te nemen. In Exodus willen we onze jong-volwassenen leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

De tipbijeenkomsten binnen Restart zijn geinspireerd door het programma TOPs! van Stichting 180 en het model van Overleven – Ontlopen – Samenwerken uit de Exodus DOEL-trainingen. Afgelopen januari hebben de meeste van onze begeleiders een special training gevolgd om de tipbijeenkomsten op een goede manier te kunnen begeleiden. Deze training werd verzorgd door Arjo van Stichting 180 en Nelleke, de DOEL-trainster van Exodus Den Haag.

topsboek

Voorafgaand aan de eigenlijke tipbijeenkomsten in Leiden zijn we met twee begeleiders nu met een groep van vier jongeren bezig met de startbijeenkomsten. In deze startbijeenkomsten leert de groep elkaar kennen, wordt er gewerkt aan een veilige groepscultuur en maken de cursisten kennis met de taal uit de TOPs-training. De taal uit TOPs is essentieel. In deze training wordt er onderscheid gemaakt tussen wat we noemen ‘denkfouten’ en ‘TOP-gedachten’. Voorbeelden van denkfouten zijn: uitgaan van het ergste of anderen de schuld geven. Tegenover deze denkfouten staan Top-gedachten. Topgedachten die tegenover de genoemde denkfouten geplaatst kunnen worden zijn bijvoorbeeld ‘vertrouwen hebben in een goede afloop’ en ‘verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag’.

Spelenderwijs gaan we tijdens de training met deze gedachten in de weer. De cursisten leren denkfouten te herkennen en te onderscheiden van de TOP-gedachten. Het doel van de training is dat de jongeren deze gedachten zodanig gaan herkennen dat er uiteindelijk een verbinding gelegd kan worden van probleemgedrag naar TOP-gedrag. Met de training willen we de jong-volwassenen bij ons in huis leren dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Ze leren op deze manier niet alleen van ons, maar ook van elkaar. Tijdens de training helpen ze elkaar om negatieve gedachten en gedrag te herkennen en TOP-gedachten en gedrag in elkaar te stimuleren.

In de eerste drie trainingssessies hebben we aan de groepscultuur gewerkt. Ieder groepslid introduceerde daarbij een medebewoner aan de rest van de groep. Dit deden de jongvolwassenen door te vertellen wie de betreffende medebewoner was, waar die vandaan kwam en wat zijn of haar hobby’s waren. Ook maakten we gezamenlijk regels en afspraken. Dit deden we aan de hand van een afbeelding van een sportveld. We  nodigden onze jongvolwassen bewoners uit om regels en afspraken op te stellen waarvan zij dachten dat ze belangrijk zijn om als sportteam te functioneren. Vervolgens vroegen we hen om deze regels op post-its op het sportveld te plakken. Deze regels werden besproken en uiteindelijk verbonden aan afspraken en regels binnen de tipbijeenkomsten.

Participeren-loesjeDaarnaast hebben we een trainingssessie gewijd aan de vraag wat een sterke groep en een zwakke groep is. De cursisten gingen op een denkbeeldige lijn van een tot tien staan op een plek waarvan zij vonden dat de groep zich momenteel bevindt. Bijna iedereen koos een plek rond de 6.5/ 7. Aan de hand van dit cijfer hebben we gepraat over wat een sterke groep is, wat deze groep tot nu toe sterk maakt en wat er nog nodig is om een nog sterkere groep te worden.

In de derde trainingssessie hebben we de jongeren kennis laten maken met de taal van TOPs; denkfouten versus TOP-gedachten. Interessant was dat de meeste deelnemers negatieve gedachten vlot herkenden en een van hen voelde zich vrij om een situatie uit zijn eigen leven te bespreekbaar te maken tijdens de cursus.  Dit geeft mooie input om de theorie in de praktijk te gebruiken. Kortom tijdens de startbijeenkomsten leverden theorie, praktijk en rollenspellen al veel leerzame momenten op. We hopen natuurlijk dat met de start van de eigenlijke tip-bijeenkomsten deze winst nog verder vergroot wordt.”

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>