Overleven, ontlopen en samenwerken met jongvolwassenen


Bartho (Restartbegeleider Exodus Utrecht en lid van de projectgroep Restart):

bartho“Vorige week zijn we met de zes jongvolwassen bewoners van Exodus Utrecht twee dagen en een nacht ‘op outdoor’ geweest. Vier begeleiders van Exodus Utrecht hebben invulling gegeven aan het programma, gestuurd door twee ervaren trainers, die de doelgroep goed kennen. Tezamen zijn we drie dagen hard aan het werk geweest.

Voorafgaand aan het programma voor de Jovo’s, hebben we als begeleiders een trainingsdag gekregen waarop we de theorie op de praktijk hebben leren toepassen. De theorie bestaat uit het basismodel O-O-S, dat staat voor Overleven, Ontlopen, Samenwerken. Grofweg zijn dit de drie verschillende modi waarin een ieder zich kan bevinden, zowel tijdens een outdoor als daarbuiten. Belangrijk is om te ontdekken bij jezelf wanneer je in een van deze modi zit en te weten dat je kunt schakelen naar een andere modus, en vooral ook te weten hoe je dit doet! Maar ook het herkennen bij een ander en een ander helpen schakelen.23cccbb14848f8e970d8dc3b2a3f1f8a

Als begeleiders zijn wij getraind deze theorie eigen te maken, te weten te komen hoe we zelf een dergelijke schakeling kunnen maken, maar vooral ook dit door middel van een verscheidenheid aan outdoor-opdrachten aan de deelnemers over te brengen.

Als voorbeeld noem ik de opdracht ‘team op 1 meter’. De benodigdheden voor de opdracht bestaan uit verschillende touwen en 4 steigerpalen. De bedoeling is dat de deelnemers als team gezamenlijk een constructie maken, met als eindresultaat het team van zes mensen minimaal tien seconden lang op minimaal 1 meter hoogte te houden. Als begeleider bewaak je de tijd en de veiligheid. Het overleg, de constructie en de rolverdeling is aan het team. als je als begeleider uitleg hebt gegeven, start de opdracht, en daarmee het proces.

Mooi om te zien is, of de groep de uitleg goed begrepen heeft en daarmee de opdracht goed weet te voltooien. Grenzen worden opgezocht en gevonden, inventieve resultaten zijn het gevolg. Na de opdracht wordt geëvalueerd; Hoe ging het? Hoe was de samenwerking? Wat haal je uit de opdracht als het gaat om je gedrag in de maatschappij?

Vooral de laatste vraag is erg interessant. Zeker ook voor deze doelgroep, die wellicht net iets harder moet werken, dan mensen met meer levenservaring, om eigen gedrag inzichtelijk te krijgen. Gelukkig hoor je na een outdoor bij Exodus vaak nog weken de theorie terug: ‘die begeleider is wel vaak aan het ontlopen!’”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>