Over Restart


op naar je top 2 051Restart is een residentieel begeleidingstraject van Exodus Zuid-Holland West en Exodus Utrecht, gericht op jong-volwassen ex-gedetineerden. Restart begeleidt deze ‘jovo’s’ bij een nieuwe start in de samenleving en helpt hen om de criminaliteit voorgoed de rug toe te keren.

Restart is een extra intensieve variant binnen het Exodusbegeleidingsprogramma. Restart-bewoners hebben (in vergelijking met hun oudere Exodushuisgenoten) vaker contact met de begeleiding en nemen deel aan meer groepsactiviteiten. Daarnaast is er meer nadruk op de betrokkenheid van ouders (en andere belangrijke spelers in het sociale netwerk), meer nadruk op structuur en weekplanning, en meer aandacht voor positieve feedback, bijvoorbeeld in de vorm van credit-momenten. Ook nemen de jovo’s van Restart deel aan de ‘Tipbijeenkomsten’ (waarin de jongvolwassenen elkaar adviezen en tips geven over het om gaan met lastige situaties uit de dagelijkse praktijk).

Succesvol
De Restartmethodiek is het resultaat van een pilot project waarin we de basis ontwikkelden van een speciale begeleidingsmethodiek voor jong-volwassen ex-gedetineerden. Dit bleek succesvol, het aantal jongvolwassenen dat erin slaagde de eigen doelen te behalen en succesvol uit te stromen naar een zelfstandige woning verdubbelde. Lees hier meer over de resultaten van het Restartproject. Meer weten? Neem contact met ons op.