Beeldschets van ‘de jovo’


Marc Groenendijk (directeur Exodus Utrecht en lid van de Restart stuurgroep)

marc(ex)-Gedetineerde jovo, adolescent of jongere. Deze termen gebruiken we bij Exodus door elkaar heen en iedereen weet waar we het over hebben…..denken we. Zoals met veel begrippen die we gebruiken maar die eigenlijk wat meer beeld moeten krijgen. Vandaag dus een beeldschets van die ex-gedetineerde jovo.

De maatschappij noemt deze groep het antisociale niet opgevoede tuig. Een groep die lui is, steeds minder wil, meer gewelddadiger is dan ooit en zonder normbesef. Ze nemen de straat over en creëren angst. En het zijn niet alleen de Marokkanen, het zijn ook de Groningse boerenjongens die Haren ontwrichten en de dochters van goeden huize die los gaan.

Ik herken dat beeld en ben zeer opmerkzaam als ik langs bepaalde jongeren groepen moet lopen.

Het is ook een groep die wetenschappelijk aangetoond procentueel gezien meer delicten pleegt en die minder stuurbaar is dan andere (ex) gedetineerden. Ze hebben nog niet veel opgebouwd en daardoor nog niet veel verloren. Hun prefrontale cortex is nog niet volgroeid en dus zijn impulsen moeilijker hanteerbaar

Ik herken dat beeld in Exodus, het blijft incasseren en herhalen. Herhalen en herhalen. En incasseren.

Het is ook een groep die niet altijd raad weet met zichzelf en zijn omgeving en de waardering daaruit te belangrijk vindt. Het zijn jongens en meisjes die verbaasd terugkijken op wat ze hebben gedaan, of geen andere alternatieven meer zagen. Het zijn jongeren die gewoon naar school willen gaan en zich beseffen wat ze hebben aangericht, aan anderen en zichzelf. Het zijn vaak al vaders en moeders!

jovo bajesIk herken dat beeld in Exodus, ik zie hen worstelen, ze weten niet altijd hoe het moet. En onze tips zijn natuurlijk net niet altijd goed (genoeg). Maar soms ook wel.

(ex) Gedetineerde jovo, jongere of adolecent. Eén beeld van deze boeiende en complexe groep bestaat natuurlijk niet. Bovenstaande is allemaal waar, maar niet voor iedereen en niet altijd. Daarom zoeken wij naar ieders persoonlijke profiel en proberen daarop aan te passen. Met vallen en opstaan maar met hoop!

We houden de lezer op de hoogte van het wel en wee van RESTART, reacties zijn van harte welkom.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>